KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA ZİYARETÇİ/MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Türkiye’ de kurulu, Mahmut Şevket Paşa Mah. Sivas Sokak No: 27-A Şişli – İSTANBUL adresinde mukim, BİR GÜNDE KARGO LOJİSTİK DAĞITIM NAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.  (Şirket) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacağını, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz;

Aşağıda belirttiğimiz ve tarafımıza sağladığınız kişisel verilerinizin her koşulda; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında,

  • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,(Şirketimiz, tarafımıza bildirmiş olduğunuz verilerin güncel olduğunu kabul edip, değişikliğe uğrayan verilerinizden dolayı şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Verilerinizin güncellemeye uğraması durumundan ivedilikle tarafımıza yazılı olarak bildirmenizi önemle rica ederiz.)
  • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurum ve kuruluşlar ile, adli ve idari birimlerle, talep doğrultusunda kolluk kuvvetleri ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

(İşbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman; kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde ilgi metinleri her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz.)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

                Şirketimizi ziyarete geldiğinizde, Şirket’in işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz. Farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgiler eşleştirilebilir ve Kanun’a ve işbu Aydınlatma Metni’ne istinaden kullanılabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilmesi için toplanacaktır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz şöyledir:

Kimlik: *ad – soyad, *T.C. kimlik numarası, *vergi kimlik numarası,

İletişim:*telefon numarası, *e-posta adresi, *açık adres bilgisi

Finans: *banka hesap bilgileri, *kredi kartı verisi (varsa), *e-fatura bilgileri (ad, soyad, işlem tutarı, işlem tarihi, TC. kimlik no, adres, vergi numarası), *kredi kartı slip üzerindeki bilgiler( *kredi kartı ilk dört ve son dört hane, *işlem tarihi, *işlem tutarı, *çalıştığı banka, *kart sahibinin adı/soyadı), *müşterinin çalıştığı banka, *satın alınan hizmete veya ürüne yönelik bilgiler,

Görsel ve İşitsel Veri: Şirket yerleşkesine yerleştirilen kameralarla sağlanan kamera kaydı. (detaylı bilgi için kamera aydınlatma metnini inceleyiniz.)

Diğer Veriler: * müşteri işlem verisi, * hukuki işlem verisi, cari hesap bilgileri, * çağrı merkezindeki görüşmeler kapsamında alınan bilgiler, *ürün ve hizmet hakkındaki değerlendirmeler, *görüşler ya da şikâyetler.

(Şirketimizin işlemekte olduğu yukarıdaki bahsi geçen verilerle ilgili olarak ve iş bu aydınlatma metni hakkında, şirketimizin değişiklik ve güncelleme hakkını saklı tutuyoruz.)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?  

             Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; şirketimizden herhangi bir mal veya hizmet alımı yapmanız veya kampanyalarına katılımınız sırasında ve/veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; kredi ve finansman süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi; Şirket’in finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası; satış sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri/ziyaretçi ilişkileri ile müşteri/ziyaretçi talep ve şikâyetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası; sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi; finans veya muhasebe işlerinin takibi; kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş ortakları, bayiler, grup şirketleri veya firmalar ile yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi; ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza sms göndermek veya tarafımıza bildirmiş olduğunuz telefon numarası ile aranmanızı saplamak,  beğeni kullanım ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirket yerleşkesinin güvenliğinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması; yasal sınırlar çerçevesinde  sigorta ve hasar süreçlerinin planlanması ve takibi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.         

(Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Şirket tarafından yürütülen yukarıda belirtilen amaçların ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları ile BİR GÜNDE KARGO LOJİSTİK DAĞITIM NAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.  iş ortakları, bayiler, grup şirketleri veya firmalar, şirket avukatları veya ilgili mevzuat ve kanun hükümleri uyarınca adli ve idari makamlar ve kolluk kuvvetleri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde işlenebilecektir.                     

( Verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. )

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirkete yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ
Sözleşme sürecinin bir bölümü ve sözleşmenin muhafazası Sözleşmesel ilişkinin sona ermesini müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 3 ay içerisinde
Sair ilgili mevzuat gereği toplanan veriler İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar Saklama süresinin bitimini takiben 3 ay içerisinde
Ödeme işlemleri Sözleşmesel ilişkinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 3 ay içerisinde
Müşteri Müşteri'nin, satın almış olduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 3 ay içerisinde
Kamera kayıtları 30 gün Saklama süresinin bitimiyle birlikte derhal silinir.
Her türlü doküman dosyalanması 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 3 ay içerisinde

(güncelleme ve değişiklik hakkımızı saklı tutuyoruz.)

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

  • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
  • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Mahmut Şevket Paşa Mah. Sivas Sok. No:27/A Şişli – İSTANBUL adresindeki Şirketimiz Yönetim birimineVeri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla yazılı ve imzalı olarak yapabilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz.                                                                                                      İLETİŞİM BİLGİLERİ                                                                                                                                         BİR GÜNDE KARGO LOJİSTİK DAĞITIM NAKLİYAT ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.  .                              Adres   : Mahmut Şevket Paşa Mah. Sivas Sok. No:27/A Şişli – İSTANBUL                                                                     Telefon : +90 212 270 4 744